Tarihçe

Tarihçe

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

Sünnetin kökeni eski çağlardaki dinsel ritüellere dayanır. M.Ö. 2345 yıllarında, Mısır’da bulunan antik Saqqara Mezarlığındaki bir hekime ait mezarın üzerinde (Ankhmahor mezarı) bir sünnet törenini temsil eden kabartma resimler bulunmuştur.

MÖ: 2000-1800 yılları arasında yaşamış olan Hz. İbrahim döneminde, sünnet bir “Antlaşma Simgesi” olarak tüm Yahudi erkeklere uygulanmıştır.

Sünnet İslam dininde ve Musevilikte tüm erkek çocuklara dinsel bir gereklilik olarak yapılmaktadır.

Dünyadaki erkeklerin yaklaşık %25’i dinsel, sosyo-kültürel (etnik geçmiş, ailesel veya kişisel kozmetik tercih) ve koruyucu tıp (kişisel hijyen) gibi nedenlere bağlı olarak sünnet edilmektedirler. Özellikle Amerika Bileşik Devletleri’nde yenidoğan sünneti yaygın olarak uygulanmaktadır.   

Kaynaklar:

  1. Wilson, John (1950): Circumcision in Egypt, in James F Pritchard, edit, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, p. 326

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN
Üroloji Uzmanı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan yazılar ve fotoğraflar Dr. Hakan Erdoğan’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dr. Hakan Erdoğan her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup, site içerisinde yer alan bilgiler tıbbi öneri, tanı-tedavi veya yaptırım unsuru olarak kabul edilmemeli; herhangi iri karar ve eyleme zemin oluşturmamalıdır.

©2018 nessunnet Tüm hakları saklıdır.