NES’in Avantajları

NES’in avantajları

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

Sinirsel ileti bütünlüğünün ve duyusallığın korunması:
Sünnet derisinde sinirler ve farklı tipte özelleşmiş sinir cisimcikleri (20.000 ila 70.000 arasında) bulunur. Bu yapılar hafif dokunmalara karşı hassasiyet (cinsel uyarı, erojen his), basınç, sıcak-soğuk algısı ve ağrı duyularını iletirler. Bu nedenlerden dolayı sünnet derisi penisin en duyarlı kısmıdır.

Geleneksel yöntemlerle (cerrahi veya aparatlı yöntemler vb.), yapılan sünnetlerde sünnet derisindeki yüzeyel duyu sinirleri kesildiği için yukarıda sayılan duyular azalır. 1,2,3
Sinir Koruyucu Estetik Sünnet Tekniği (NES)’de ise duysal sinirleri ve sinir düğümlerini içeren yapı korunduğu için hassasiyet kaybı olmaz.4

Kanama probleminin yaşanmaması:
Sinir Koruyucu Estetik Sünnet Tekniği (NES) ile yapılan sünnetlerde damarlar da kesilmediği için kanama sadece kılcaldamar düzeyinde olur ve sızıntı şeklindedir. Bu nedenle operasyon öncesi bebekten veya çocuktan kan alınarak kanama-pıhtılaşma testlerinin yapılmasına gerek kalmaz; kanama diyatezi (pıhtılaşma bozukluğu) olan çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilir. Geleneksel cerrahi sünnette ise daha büyük damarlar kesildiği için, hastalık tedavi edilmeden operasyon uygulanmamalıdır.
Ağrının ve operasyon sonrasındaki ağrı kesici ihtiyacının az olması:
Ağrı kesilen sinir uçlarından açığa çıkan maddelerin (mediatörler) etkileri sonucu oluşmaktadır. Sinir koruyucu estetik sünnette yüzeyel duyu sinirleri kesilmediği için, operasyon sonrasında gereken ağrı kesici miktarı, diğer sünnet nazaran çok daha düşük olur. Aynı zamanda ağrı kesici ilaçlara bağlı yan etkilerin görülme olasılılığı da belirgin bir şekilde azalır.,5,6

Estetik görünüm:
Geleneksel cerrahi teknikle yapılan sünnetlerin çoğunda özelleşmiş sinir uçlarından zengin olan ve bu nedenle penisin cinsel haz açısından en duyarlı kısmı olan frenulum kesilir. Bu durum geriye dönüşsüz olarak hassasiyet kaybına yol açar. Sinir koruyucu estetik sünnet tekniği (NES)’de, sünnet derisi işaretlenip, estetik cerrahi yöntemle kontrollü bir şekilde çıkarıldığından frenulum kesilmez, korunur. İyileşme dönemi sonrasında kozmetik olarak görünüm son derece iyi olur.6

Kaynaklar:

  1. Depth, Distributioin and Probably Identification in the Prepuce of Sensory End-Organs Concerned in Sensations of Temperature and Touch; Thermometric Conductivity,” (H.C. Bazett, et. Al., Archives of Neurology and Psychiatry 27 (1932), pp. 489-517)
  2. Fine-touch pressure thresholds in the adult penis, Sorrells ML1, Snyder JL, Reiss MD, Eden C, Milos MF, Wilcox N, Van Howe RS., BJU Int. 2007 Apr;99(4):864-9.)
  3. A paper written by Paul Turek, MD · Art of Circumcision, Feb. 2015, San Francisco
  4. Hemostaz mekanizması Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul; www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/2007thtk_01.pdf
  5. A nerve sparing circumcision with minimal foreskin mucosa (NSCMFM; C. Mmeje, J.L. Marmar Urology, Robert Wood Johnson Medical School at Camden, Camden, NJ.
  6. Male and Female Circumcision, Denniston et. Al, Kluwer Academic I Plenum Publishers, New York, 1999. pp. 9-18

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN
Üroloji Uzmanı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan yazılar ve fotoğraflar Dr. Hakan Erdoğan’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dr. Hakan Erdoğan her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup, site içerisinde yer alan bilgiler tıbbi öneri, tanı-tedavi veya yaptırım unsuru olarak kabul edilmemeli; herhangi iri karar ve eyleme zemin oluşturmamalıdır.

©2018 nessunnet Tüm hakları saklıdır.