Sünnetin Yapılmaması Gereken Durumlar

Sünnetin Yapılmaması Gereken Durumlar

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

Doğumsal anomaliler (bozukluklar):

– Hipospadias: Halk arasında “Peygamber sünneti” olarak bilinir. Uretranın (idrar borusu)    

 deliğinin penisin ucuna değil de, alt kısmında bir yere açılmasıdır. 

– Epispadias: Uretranın penisin üst kısmında boylu boyunca açık olması, bir boru şeklinde

  kaynaşamaması durumudur.

– Kordi: Penisin, sertleşme (ereksiyon) sırasında nedbe bantları nedeniyle aşağı veya yukarı yönde kıvrılması durumudur. Bu durumda, bantların olduğu taraf uzayamayacağından, kıvrılma bu tarafa doğru olur. Cerrahi tedavide sünnet derisinin kullanılması gerekebilir. Kordi, sıklıkla hipospadias (Peygamber sünneti) olgularında tabloya eşlik eder.

– Gömük penis: Doğumsal olarak penisin kısmen ya da tamamen cilt yüzeyinin altında kalmasıdır. Çoğunlukla penis derisinin gelişim bozukluğundan kaynaklanan kısa kalışına bağlıdır. Sünnet derisinin kaybı peniste büyümeyi engelleyebileceğinden, sünnet mutlaka büyümenin durduğu yaşlara ertelenmelidir.

– Mikropenis:  Penisin normal anatomik yapıda olmasına rağmen, boyutunun normalin altında (2 cm’den küçük) olmasıdır. Bu durumda da sünnet ertelenir ve testosteron hormonlu ilaçlarla penis büyütülür.

– Cinsel organların İntersex görünümü: Bu hastalıkta kromozomlara, cinsiyetle ilgili bezlere ve genital organlara bakarak, çocuğun erkek veya kız olduğu ayırt edilemez.  Çocuğun psikolojik  cinsel kimliği belirginleşinceye kadar sünnet ertelenmelidir.

– Penis torsiyonu: Doğumsal olarak penisin dönme bozukluğudur.

Yukarıda sayılan tüm bu durumlarda, cerrahi düzeltme (rekonstrüksiyon) için sünnet derisi kullanılabileceğinden, sünnet operasyonu ertelenmelidir. Aksi durumda, bilinçsizce sünnet edilen sorunlu çocuklarda sünnete bağlı sünnet derisinin kaybı ve nedbeleşme, gelecekte yapılacak rekonstruksiyon (düzeltme) cerrahisini daha da zorlaştıracaktır.

– Balanitis: Sünnet derisinin iltihaplanmasıdır. Enfeksiyon tedavi edilip, dokular iyileştikten  sonra sünnet yapılmalıdır.

– Kanama diyatezi:

Kanama diyatezi (kanda pıhtılaşma bozukluğu) olan çocuklarda geleneksel cerrahi sünnette ise daha büyük damarlar kesildiği için, hastalık tedavi edilmeden operasyon uygulanmamalıdır.

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet Tekniği (NES) uygulanarak yapılan sünnetlerde kanama sadece kapiller (kılcaldamar) düzeyinde olduğundan, kanama minimal olur ve operasyon öncesi bebekten veya çocuktan kan alınarak kanama-pıhtılaşma testlerinin yapılmasına gerek kalmaz.

– Prematüre bebekler: Normal zamandan üç hafta öncesinde, erken doğan prematüre bebekler yüksek enfeksiyon riski ve solunum sıkıntısı altında olabilirler. Bu nedenle bebeği daha fazla strese maruz bırakmamak için sünnet ertelenmelidir.

Kaynaklar:

  1. Koo HP, Duckett JW.:Circumcision-Quo Vadis? Pediatrik Cerrahi Dergisi. 1995; 9,149-154.
  2. Ellis DG, Mann CM.: Abnormalities of the Urethra, Penis, and Scrotum. O’Neill JA, Rowe MI,Grosfeld JL Fonkalsrud EW, Coran AG(eds). Pediatric Surgery. 5th edition. St. Louis, Mosby-Year Book, Inc.1998. p 1783-1795.
  3. Rowe MI, O’Neill JA, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG,(eds). Essentials of Pediatric Surgery. St. Louis, Mosby- Year Book, Inc. 1995. p 769.
    (1,2,3).
  4. Hemostaz mekanizması Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul; www.thd.org.tr/thdData/userfiles/file/2007thtk_01.pdf

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN
Üroloji Uzmanı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan yazılar ve fotoğraflar Dr. Hakan Erdoğan’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dr. Hakan Erdoğan her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup, site içerisinde yer alan bilgiler tıbbi öneri, tanı-tedavi veya yaptırım unsuru olarak kabul edilmemeli; herhangi iri karar ve eyleme zemin oluşturmamalıdır.

©2018 nessunnet Tüm hakları saklıdır.