NES (Sinir Koruyucu Estetik Sünnet)

Dokuya saygı, duyuya saygı…
Duyu kaybı olmaksızın..

Duyusallığın Korunması

Estetik Görünüm

Kanamasız Operasyon

NES (Sinir Koruyucu Estetik Sünnet)

Sünnet Hakkında

Sünnet, sünnet derisinin uygun şekil ve uzunlukta çıkarılması işlemidir.

Dünyadaki erkeklerin yaklaşık %25’i dinsel, sosyo-kültürel (etnik geçmiş, ailesel veya kişisel kozmetik tercih, hijyen gibi nedenlerle sünnet edilmektedirler.

Sünnet, büyük komplikasyonların önlenmesi açısından, deneyimli doktorlar tarafından, steril cerrahi aletlerle, hijyenik bir ortamda uygulanmalıdır. Sünnet hastanede, özel bir klinikte veya ev ortamında yapılabilir. Eğitimli doktorlar tarafından yapılmayan sünnetlerde komplikasyonlar  çok sık görülür.

6514 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde, sünnet işleminin genel tababet icrası kapsamında sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir. 01/01/2015 tarihinden itibaren doktor olmayanların sünnet yapması yasaklanmıştır.

Sünnet derisinin sadece yüzeyel sinir yapılarının, dolayısıyla duyuların korunduğu, “Sinir koruyucu-estetik sünnet tekniği (NES)” düzeyde cerrahi yetkinlik gerektirir

Bebek ya da çocuk sünnet operasyondan kaynaklanan bedensel veya psikolojik bir travma yaşamamalıdır. Bu nedenle ebeveynler bu çok hassas konuda gereken sorumluluğu ve seçiciliği göstermelidirler. Çocuklar yanlış kararlara ait olumsuzluklardan ilerdeki yaşamlarında etkilenmemelidirler.

(NES) Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

Yenidoğanda Sünnet

Dünyanın bazı bölgelerinde ve özellikle A.B.D’ de yenidoğan sünneti oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. A.B.D.’de normal yenidoğan erkek çocukların yaklaşık %55i doğumdan hemen sonra sünnet edilmektedir

Sünnetin Yararları

Sünnet olmayanlarda idrar yolu enfeksiyonlarının görülme riski sünnet olanlara nazaran çok daha fazladır. Erken dönemde görülen şiddetli enfeksiyonlar ilerleyen dönemlerde böbrek sorunlarına yol açabilir.

Faillik Dönem, İdeal Sünnet Yaşı

Fallik dönem çocuğun gelişimindeki beş dönem arasında en önemlisidir; çocuk üç yaşına girdiğinde başlar ve altı yaşına kadar devam eder.

Sünnet Sonrası Bakım

Bebeklerde sünnetten sonra, sık kanama kontrolü yapmak şartıyla, alt bezleri bağlanabilir.Pansuman sargısında ve bebek bezinde biraz kan görülmesi normaldir.

NES’in Avantajları

Sünnet derisinde sinirler ve farklı tipte özelleşmiş sinir cisimcikleri (20.000 ila 70.000 arasında) bulunur.

Sünnet Teknikleri

Sünnet derisinin tam kat (full thickness) kesilerek çıkarıldığı cerrahi yöntemler (Dorsal slit yöntemi, çift kesi (insizyon) yöntemi, Gomco klemp yöntemi…

Nes’in Avantajları

Sinirsel ileti bütünlüğünün ve duyusallığın korunması

Geleneksel yöntemlerle (cerrahi veya aparatlı yöntemler vb.), yapılan sünnetlerde sünnet derisindeki yüzeyel duyu sinirleri kesildiği için yukarıda sayılan duyular azalır.
Sinir Koruyucu Estetik Sünnet Tekniği (NES)’de ise duysal sinirleri ve sinir düğümlerini içeren yapı korunduğu için hassasiyet kaybı olmaz.

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet Tekniği (NES) ile yapılan sünnetlerde damarlar da kesilmediği için kanama sadece kılcaldamar düzeyinde olur ve sızıntı şeklindedir. Bu nedenle operasyon öncesi bebekten veya çocuktan kan alınarak kanama-pıhtılaşma testlerinin yapılmasına gerek kalmaz; kanama diyatezi (pıhtılaşma bozukluğu) olan çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilir.