Sünnet Gerektiren Durumlar

Sünnet Gerektiren Durumlar

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

– Fimozis: Sünnet derisinin (Prepusyum)  ucunun kapanması, geriye doğru sıyrılamaması durumudur. Bu durum küçük bebeklerde fizyolojik olup, normaldir. Yanlış inanışlardan dolayı, sünnet derisinin açılmaya çalışılması sırasında yırtılıp kanayabilir. Bunun sonucunda prepusyum ucunda, halka şeklinde ileri derecede nedbe (skar) dokusu oluşur. Buna fimosis halkası denir. Fimozis varlığında bebek zor işer, işerken sünnet derisi balonlaşır.1,2,3

– Parafimozis:  Geriye çekilen sünnet derisinin şişmesi ve geri eski haline getirilememesi durumudur. Prepusyum ucunda oluşan ve geriye çekilmeyi egelleyen dairesel skar varlığında sünnet derisi geriye doğru zorlanırsa fimotik halka glansı boğabilir. Parafimozis denilen bu durum sünnet derisindeki dolaşım bozukluğuna bağlı olarak penis ödemine, ağrıya ve idrar retansiyonuna (idrar yapamamaya bağlı mesanede aşırı miktarda idrar birikmesi) neden olur; acil girişim gerektirir. Parafimozis elle düzeltilemezse, zorunlu olarak sünnet yapılır. 4

– Balanitis: Sünnet derisinin iltihaplanmasıdır. Sarı, cerahatli akıntı görülür. Erken dönemde antibiyotik tedavisinden sonra sünnet planlanır.

– Travma: Sünnet derisinin bazı nedenlere bağlı yaralanmasında (ezilme, sürtünme, fermuara sıkıştırma gibi nedenlere bağlı) acil sünnet uygulaması gerekebilir.

– Sık geçirilen üriner sistem enfeksiyonları: Sünnet derisinin altında yerleşen mikroplar, idrar yolu  enfeksiyonlarına neden olabilirler. Bazı ürolojik anomali (doğumsal kusur) varlığında (örneğin idrarın böbreklere doğru kaçtığı vezikoüreteral reflülü hastalarda) rutin sünnet uygulaması, enfeksiyonların azaltılması açısından faydalı olur. Normal anatomiye sahip olduğu halde sık üriner sistem enfeksiyonu geçiren çocuklarda da sünnet önerilmektedir. Sünnetli çocuklarda üriner sistem enfeksiyon oranı %0.1 – 0.2 iken sünnetsizlerde bu duruma %1.1 – 4.2 oranında rastlanılmaktadır.

Kaynaklar:

 1. Abhinav Agarwal, Anup Mohta, Ritesh K Anand. Preputial retraction in children. Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons. 2005 Volume:10 Issue:2 Page: 89-91 http://www.jiaps.com/article.asp?issn=0971-
  9261; year=2005; volume= 10; issue=2; spage=89; epage=91; aulast= Agarwal
 2. Thomas B. McGregor MD, John G. Pike MD FRCSC, Michael P. Leonard, MD FRCSC FAAP. Pathologic and physiologic phimosis: Approach to the phimotic foreskin. Can Fam Physician. 2007 Mar; 53(3): 445–448.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1949079/
 3. Koo HP, Duckett JW.:Circumcision-Quo Vadis? Pediatrik Cerrahi Dergisi. 1995; 9,149-154.
  4.Carlos A Angel, MD. Meatal Stenosis. eMedicine June 12, 2006 http://emedicine.medscape.com/article/1016016-overview
 4. J. Shulman, MD; N. ben-hur, MD; Z. Neuman, MD. Surgical Complications of Circumcision. Am J Dis Child. 1964; 107(2): 149-154. http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=500844
 5. Teresa To, Mohammad Agha, Paul T Dick, William Feldman. Cohort study on circumcision of newborn boys and subsequent risk of urinary-tract infection. The Lancet, vol. 352, number 9143 : pages 1813 – 1816 , December 5 , 1998.
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673698023927/abstract
 6. S Mårild, S Hansson, U Jodal, A Odén and K Svedberg. Protective effect of breastfeeding against urinary tract
  infection. Acta Paediatrica Volume 93, Issue 2, pages 164–167, February 2004 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-
  2227.2004.tb00699.x/abstract
 7. Morten Frisch MD PhD, et al. Cultural Bias in the AAP’s 2012 Technical Report and Policy Statement on Male Circumcision. Pediatrics doi: 10.1542/peds.2012-2896 March 18, 2013
  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/03/12/peds.2012-2896

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN
Üroloji Uzmanı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan yazılar ve fotoğraflar Dr. Hakan Erdoğan’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dr. Hakan Erdoğan her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup, site içerisinde yer alan bilgiler tıbbi öneri, tanı-tedavi veya yaptırım unsuru olarak kabul edilmemeli; herhangi iri karar ve eyleme zemin oluşturmamalıdır.

©2018 nessunnet Tüm hakları saklıdır.