Sünnet Teknikleri

Sünnet teknikleri

Sinir Koruyucu Estetik Sünnet

  1. Sünnet derisinin tam kat (full thickness) kesilerek çıkarıldığı cerrahi yöntemler (Dorsal slit yöntemi, çift kesi (insizyon) yöntemi, Gomco klemp yöntemi, giyotin yöntemi, Mogen klemp yöntemi)…
  2. Cilt kesisinin yapılmadığı, plastik aparatlar aracılığı ile doku nekrozu oluşturularak sünnet derisinin çıkarıldığı sünnetler (plastibel – smart klamp yöntemi).

Saydığımız tüm bu yöntemlerde sünnet derisi sinirler, sinir cisimcikleri ve kan damarları kesilir.

  • Sinir Koruyucu, estetik Sünnet Tekniği (NES): Bu teknikte diğer tüm sünnet tekniklerinden farklı olarak, sünnet derisi işaretlenerek, kontrollü ve ölçülü bir şekilde, penisin anatomisine uygun olarak çıkarılır; yüzeyel sinirler, sinir cisimcikleri ve kan damarları korunur.  

Kaynaklar:

  1. A nerve sparing circumcision with minimal foreskin mucosa (NSCMFM; C. Mmeje, J.L. Marmar Urology, Robert Wood Johnson Medical School at Camden, Camden, NJ.
  2. Morris L. Sorrells, James L. Snyder, Mark D. Reiss, Christopher Eden, Marilyn F. Milos, Norma Wilcox and Robert S. Van Howe. Fine-touch pressure thresholds in the adult penis. BJU Int. 2007
    Apr;99(4):864-9.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17378847

Op. Dr. Hakan ERDOĞAN
Üroloji Uzmanı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan yazılar ve fotoğraflar Dr. Hakan Erdoğan’a ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Dr. Hakan Erdoğan her türlü yasal işlemi başlatma hakkına sahiptir.Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup, site içerisinde yer alan bilgiler tıbbi öneri, tanı-tedavi veya yaptırım unsuru olarak kabul edilmemeli; herhangi iri karar ve eyleme zemin oluşturmamalıdır.

©2018 nessunnet Tüm hakları saklıdır.